TOTO DUE 111小便器 感应电路

发布时间:2019-02-19 12:35:54   点击率:
产品名称:       小便感应器电路
适用型号:       DUE111
输入电压:       3V
接口类型:       三孔,跟原厂相同
感应距离:       50-70CM
配置清单:       感应器
免费质保期:     1年
上一篇:很抱歉没有了 下一篇:很抱歉没有了